42.MAJSTROVSTVÁ SVETA

V ŠPORTOVOM MUŠKÁRENÍ

SLOVENSKO 2023

(12-18.09)

MAJSTROVSTVÁ SVETA V MUŠKÁRENÍ 2023

Svetová federácia športového muškárenia FIPS-Mouche opätovne poverilo Slovensko prostredníctvom Slovenského zväzu športového rybolovu a Slovenského rybárskeho zväzu, v nádhernom a malebnom prostredí Vysokých a Nizkych Tatier, usporiadním 42. Majstrovstiev sveta v športovom muškárení.

Tento región poskytuje široké bohatstvo rybej fauny ako aj nespočetné množstvo rybárskych lokalít (mnoho z nich v režime „chyť pusť“), ktoré sú v poslednej dobe obzvlášť obľúbené medzi milovníkmi muškárenia. Súťažné úseky MS 2023 budú na našich muškársky najkvalitnejších riekach Váh, Orava, Hron ako aj vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky). 

NOVINKY

Tréning počas uzávery tratí

Súťažné mapy

Sprievodcovia

REGISTRÁCIA

42. Majstrovstvá sveta v športovom muškárení organizované SZŠR a SRZ sa uskutočnia na nasledovných súťažných sektoroch: rieky Hron, Orava, Váh a priehrada Dedinky

Podmienky účasti:
  • podujatia sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo národné družstvá členských krajín FIPS Mouche  (pre nečlenov môže uspriadateľ použit jednu „divokú kartu“) 
  • vyplniť prihlasovací formulár a odoslať najneskôr do 15.05 2023, ktorý obsahuje všetky požadované informácie
  • zaplatiť účastnícky poplatok uvedený v prihlasovacom fromulári do 15.05 2023 

GENERÁLNY SPONZOR

HLAVNÍ SPONZORI

MEDIÁLNA PODPORA

na-rybach-256x256-grayscale